Vern av persondata


Innhenting og behandling av personopplysninger har kun som formål å informere og gi god service til våre brukere, slik som utsendelse av nyhetsbrev, nyheter og oppdateringer, dersom ikke annet er oppgitt av brukeren.

Apt Oasis og er sikret maksimal tilladt vern av persondata, som kreves ved lov, og har etablert alle de tekniske midler og foranstaltninger for å forhindre tap, misbruk, endring, uautorisert adgang eller tyveri av personlige opplysninger Apt Oasis. Likevel skal brukeren være oppmerksom på, at sikkerhetsforanstaltningene på Internett ikke er immune.

I noen tilfeller kan Apt Oasis overføre persondata til søsterselskaper. Hvis behovet oppstår, vil det informeres godt om det.

Brukerens rett til annullering, korrigering eller manglende gjenkjennelse er befestet og kan gjennomføres.